Militær Flybussrute Setermoen

Flybussruter Setermoen- Bardufoss lufthavn

 Gjeldende fra 13.8.2018
Mandag- Fredag
Dager: DX7      D            DX67
Hovedvakta Setermoen 05.10   09.50   15.45
Setermoen(Taxiholdeplassen) 05.15   09.55   15.50
Heggelia (v.v.Statoil) 05.35   10.15   16.10
Bardufoss lufthavn 05.40   10.20   16.15
Lørdag Søndag
Dager: 6             7             7           7
Hovedvakta Setermoen 05.10  09.50 09.50    14.30    19.15    ….
Setermoen(Taxiholdeplassen) 05.15  09.55 09.55    14.35    19.20    ….
Heggelia (v.v.Statoil) 05.35  10.15 10.15    14.50    19.40    ….
Bardufoss lufthavn 05.40  10.20 10.20    14.55    19.45    ….


Flybussruter Bardufoss lufthavn- Setermoen

Gjeldende fra 13.8.2018
 Mandag- Fredag
Dager:  D                     DX6,7   DX67
Bardufoss lufthavn  10.55             16.40    22.40
Heggelia (v.v.Statoil)  11.00            16.45    22.45
Setermoen(Taxiholdeplassen)  11.20            17.05    23.05
Hovedvakta Setermoen  11.25             17.10    23.10
Gjeldende fra 13.8.2018
Lørdag Søndag
Dager:   7             7           7          7
Bardufoss lufthavn  10.55 10.55    15.35    20.25    23.10
Heggelia (v.v.Statoil)  11.00 11.00    15.40    20.30    23.15
Setermoen(Taxiholdeplassen)  11.20 11.20    16.00    20.50    23.35
Hovedvakta Setermoen  11.25 11.25    16.05    20.55    23.40

I daglinje: 1=Mandag  2=Tirsdag  3=Onsdag  4=Torsdag  5=Fredag  6=Lørdag  7=Søndag  X=Unntatt

Endringer vil forekomme i forbindelse med jul, påske, sommer og bevegelige helligdager.
Flybuss går til og fra alle flyvninger til Norwegian på Bardufoss LH!
Venter ved flyforsinkelser.
Avganger fra Bardufoss kan kjøres før angitt klokkeslett ved tidlig flyankomst.